Herbestemming Bethelkerk Utrecht 

tot kerk en klooster op Zuilen

In opdracht van de Protestantse Gemeente Utrecht herontwikkelt DODUVA de huidige kerk. Een oorspronkelijk klooster is een plek om religie te beleven te wonen en van betekenis te zijn voor de omgeving. Zo’n zelfde functie krijgt de Bethelkerk. De kerkfunctie blijft in aangepaste vorm en in hetzelfde gebouw worden ongeveer 10 appartementen gerealiseerd die door mensen worden bewoond die ook van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Een eigentijds buurtklooster dus in een gemeentelijk monument dat met respect voor de bouwhistorie wordt herbestemd en uitgebreid.

Samen onze horizon verbreden?